u

گریز

اگر انسانهایی که مامور به ایجاد تحول در تاریخ هستند خود از معیارهای عصر خویش تبعیت کنند ، دیگر تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد.
آنجا که حسین علیه السلام در صحنه است ، اگر در صحنه نباشی هرکجا می خواهی باش ، چه ایستاده به نماز و چه نشسته به سفره شراب. خوف فرزند شک است و شک زاییده شرک و این سه ، خوف و شک و شرک راهزنان طریق حق اند ... که اگر با مرگ انس نگیری ، خوف ، راه تو را خواهد زد و امام را در صحرای بلا رها خواهی کرد.»
سید الشهدای اهل قلم آقا سید مرتضی آوینی

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

به نام خدا

سلام اول.

قبل از هر چیز،میلاد امام قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مبارک.

برخوردم به کتاب میزان الحکمة، آیت الله ری شهری.احادیثی داشت بس جالب گفتم دامنی پرکنم هدیه اصحاب را:

برادران راستین .

ـ امـام عـلـى عـلیه السلام برادران و یاران راستین رامراقب باش و بر شمارشان بیفزاى که ذخیره دوران آسایش و سپر روزگار بلایند!.
ـ امـام صـادق علیه السلام هر که خواهان افزودن بر شمار برادران و یاران نباشد , به زیان گرفتار آید.
ـ آدمى با برادر خود بسیار است .
ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله هر کس برادر مسلمان جدیدى برگزیند , خداوند در بهشت براى او برجى بنا نهد.
ـ امـام على علیه السلام ناتوانترین مردم کسى است که از به دست آوردن چند برادر ناتوان باشد و درمانده تر از او کسى است که برادران به دست آورده را از دست بدهد.
ـ پـیـامـبـر خـدا صلى اللّه علیه و آله بر شمار برادران بیفزایید, زیرا در قیامت هر مؤمنى شفاعتى مى کند.

دوست داشتن برادران .

ـ امام على علیه السلام برادرت در دوستیش (نسبت به تو) از تو قویتر نباشد.
ـ اى کمیل ! اگر برادرت را دوست نداشته باشى برادر او نیستى .
ـ امـام صـادق علیه السلام : از نشانه هاى دین دوستى آدمى این است که برادرش را دوست داشته باشد.
ـ پـیـامـبر خدا صلى اللّه علیه و آله هان ! دوست داشتن مؤمن یکى از بزرگترین رشته هاى ایمان است .
ـ امـام صادق علیه السلام دوست داشتن متقابل نیکان , پاداشى است براى نیکوکاران و مهر ورزى بدکاران به نیکان , فضیلتى است براى نیکوکاران و دشمنى بدکاران با نیکان , زیور نیکوکاران است و دشمنى ورزیدن نیکان با بدکاران , مایه خوارى ورسوایى بدکاران است .
ـ امام على علیه السلام برادران را به اندازه پرهیزگارى آنان دوست بدار.

عوامل پایدارى دوستى .

ـ امام صادق علیه السلام رودربایستى و حرمت میان خود و برادرت را از بین نبر و آن را نگهدار زیرا بـا از بـیـن رفـتـن رودربـایستى و حرمت , آزرم و حیا نیز از میان مى رود ونگه داشتن حرمت مایه پایدارى دوستى است .
ـ اى پـسـر نـعـمان ! اگر مى خواهى دوستى برادرت با تو خالص باشد با او شوخى (بیجا) مکن , از جدال با وى بپرهیز, بر او فخرمفروش و با او ستیزه مکن .
ـ امام سجاد علیه السلام زبانت را نگه دار تا برادرانت را صاحب شوى !.
ـ امام صادق علیه السلام برادران در میان خود به سه چیز نیازمندند که اگر به کار بندند دوستى بـپـایـد و گـرنه از یکدیگر جدا شوند ودشمن هم گردند آن سه چیز اینهاست : انصاف با یکدیگر, مهربانى با یکدیگر و حسد نبردن به هم .
ـ امام على علیه السلام هیچ گاه حق برادرت را به اعتماد دوستى که با او دارى ضایع مگردان , چه آن کس که حق او را ضایع کنى برادرت نیست .
ـ امام صادق علیه السلام حارث اعور به امیرالمؤمنین عرض کرد: اى امیر مؤمنان ! به خدا سوگند کـه دوسـتـت مـى دارم حـضرت فرمود: اى حارث ! اگر مرا دوست دارى با من دشمنى مورز, مرا بـازیـچـه قـرار مده , براى خودنمایى با من بحث نکن, مرا به شوخى مگیر, مرا (از مقامى که دارم ) پایین نیاور و (از آن مقام ) بالاتر مبر (در حق من افراط و تفریط نکن ).

اظهار محبت نسبت به برادر.

ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله هرگاه یکى از شما رفیق یا برادر خود را دوست داشته باشد, آن را به او اظهار کند.
ـ امام صادق علیه السلام هرگاه کسى را دوست داشتى به او بگو.
ـ ابـو جعفر (امام باقر علیه السلام ) و ابو عبداللّه (امام صادق علیه السلام ) در مسجد نشسته بودند, مـردى از آن جـا گذشت یکى ازمجلسیان ابو جعفرعلیه السلام عرض کرد: به خدا, من این مرد را دوست دارم ابو جعفرعلیه السلام فرمود: پس , به او اظهار کن , زیرااظهار محبت دوستى را پایدارتر و انس و الفت را بیشتر مى کند.
ـ امام على علیه السلام دوستیها و محبتها را از دلهابپرسید که دلها گواهانى رشوه ناپذیرند.
ـ صـالـح بـن حـکـم : شـنـیـدم کـه مردى از ابا عبداللّه علیه السلام (امام صادق ) مى پرسد: کسى مـى گـویـد: من تو را دوست دارم , چگونه بدانم که (واقعا) دوستم دارد؟
فرمود: دلت را بیازماى , اگر تو او را دوست داشتى او نیز تو را دوست دارد.
ـ امـام هـادى عـلـیه السلام از کسى که آزرده اش کرده اى صفا و یکرنگى مجوى و از کسى که تیر بـدگـمانیت را به او نشانه رفته اى خیرخواهى و صداقت مطلب , زیرا دل دیگران با تو همچون دل توست با دیگران .
ـ امام باقر علیه السلام به محبت قلبى برادرت نسبت به خودت با محبتى که در قلبت نسبت به او دارى پى ببر.

برادرى حقیقى .

ـ امام على علیه السلام برادر حقیقى تو آن است که از لغزشت درگذرد, نیازت را برآورد, پوزش تو را بپذیرد, عیبت را بپوشاند, ترس را از تو دور کند و آرزویت را برآورد.
ـ برادر تو آن کس است که گاه سختى تنهایت نگذارد و به هنگام گناه از تو غافل نشود و هرگاه از او چیزى مى پرسى فریبت ندهد.
ـ به هنگام چیدن کاسه ها, چه بسیارند برادران و به گاه گرفتاریهاى روزگار چه اندک !


... نوشت:

این مطلب شاید در نگاه اول هیچ ربطی نداشته باشه کلا ، ولی شاید مرهمی باشد و چاره ای درد این روزها را...

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۲ ، ۱۸:۳۵
محمدامین ایمنی